Specialplogning
 

Vi har en egenutvecklad specialplog som vi använder för att bryta upp vägar vintertid. Vi kan öppna på en väg oavsett vilket snödjup som råder. Kontakta oss för mer information.