Skogsdikning
 

Ett annat av de uppdrag som vi åtar oss är dikningsarbeten i terrängen.

Skogsdikning